مطالب مرتبط:

مرکز تجارت بین المللی و اتحادیه اروپا یک ابتکار ایرا راه اندازی مینماید

29 ، نوامیر، 2016: مرکز تجارت بین المللی و اتحادیه اروپا و دولت افغانستان در تلاش تقویت ظرفیت های تجارتی افغانی میباشند. براى خواندن متن کامل گزارش، در اينجا کليک نماييد....

مطالب اخیر