مطالب مرتبط:

عوايد معادن بدخشان حدود٩٠ درصد کاهش يافته است

(Visited 27 times, 1 visits today)

مطالب اخیر