مطالب مرتبط:

هند برای ترمیم هلیکوپتر های جنگی افغانستان اعلام آمادگی کرد

دولت هند در نظر دارد که در تفاهم با دولت افغانستان هلیکوپتر های جنگی کشور که از کار باز مانده است را ترمیم کند.

مطالب اخیر