مطالب مرتبط:

افغانستان در برنامه سه ساله اصلاحات اقتصادی صندوق بین المللی پول شامل شد

وزارت ماليه به نمايندگي از حکومت افغانستان با صندوق وجهي بين المللى IMF روى برنامه سه ساله ريفورم هاى اقتصادى به توافق رسيد

مطالب اخیر