مطالب مرتبط:

دشمنی های شخصی بر سر تجارت پرسود معادن افغانستان

مقاله: تلاش براي قبضه قدرت و منابع مالي بيشتر، مانع توسعه کشور است. در سايه بلند ترين قله ها و صخره هاي هندوکش واقع در شمال شرقي ولايت بدخشان متروکه اي آرام و سردي است، کلبه هاي کوچک سنگي در حال ريزش هستند، سرپناه هاي...

مطالب اخیر