مطالب مرتبط:

معاون دوم رئیس جمهور: ایجاد خط آهن، باعث همگرایی منطقه و تأمین منافع کشورها می شود

معاون رئیس جمهور در پیوند به افتتاح خط آهن افغانستان ـ ترکمنستان گفت: این خط آهن از لحاظ ژئو- اکونومیک و زیرساخت‌های مرتبط، می‌تواند باعث همگرایی منطقه ای و تأمین منافع کشورها شده و ایجاد ثبات را در پی داشته باشد.

مطالب اخیر