مطالب مرتبط:

پاكستان و افغانستان روی نظارت بر رفت و آمد در دو سوی خط فرضی ديورند گفتگو می‌كنند

رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که قرار است روز سه شنبه هفته روان، افغانستان و پاکستان روی یک میکانیزم نظارت از رفت و آمد در دو سوی خط فرضی دیورند در کابل با هم صحبت کنند

مطالب اخیر