مطالب مرتبط:

اولين جلسه گزارشدهی دوره یی پیرامون تطبیق کنوانسیون حقوق طفل برگزارشد

کابل (پژواک، ۸ قوس ۹۵): نخستین جلسه روند گزارشدهی دوره یی افغانستان پیرامون تطبیق کنوانسیون حقوق طفل، امروز در وزارت امور خارجه راه اندازی شد. در اعلامیۀ این وزارت که به آژانس خبری پژواک مواصلت ورزیده، آمده است که نشست به ابتکار ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه، امروز... read more

مطالب اخیر