مطالب مرتبط:

والی سرپل : کوهستانات به پایگاه مهم آموزش جنگجویان و انتحاری ها تبدیل شده است

محمدظاهر وحدت والی سرپل در یک نشست خبری در بلخ هشدار داد که ادامه کنترول طالبان بر کوهستانات سبب تبدیل شدن این ولسوالی به پایگاه مهم آموزشی آنان شده است.

مطالب اخیر