مطالب مرتبط:

خبرنگار یکی از رادیوهای محلی در خوست بازداشت شد

کمیته مصونیت خبرنگاران در زون جنوبرشرقی کشور اعلام کرد که خبرنگار یکی از رادیوهای محلی به اساس دلایل نامعلوم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

مطالب اخیر