مطالب مرتبط:

روسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان خط آهن میان دو کشور را افتتاح کردند

روسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان اولین خط آهن میان دو کشور را افتتاح کردند. با آغاز بهره‌بردای از این خط آهن، افغانستان از سه مسیر با راه آهن بین‌المللی وصل می‌شود.

مطالب اخیر