مطالب مرتبط:

طرح ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان ناکام بوده است

جیم موران، یک عضو پیشین مجلس نمایندگان امریکا با انتقاد از کارکرد حکومت افغانستان گفته است که طرح ایجاد حکومت وحدت ملی در این کشور ناکام بوده است

مطالب اخیر