مطالب مرتبط:

قدرتهای جهانخواری چون آمریکا و اسرائیل مسئول نا امنی ها در افغانستان هستند

رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان اظهار داشت: مسوول جاری کردن حمام خون در کشورهای اسلامی، نا امنیهای روحی ...

مطالب اخیر