مطالب مرتبط:

ماموران امنیت ملی قندهار ۶ نفوذی را از صفوف ارتش ملی و پولیس مرزی بازداشت کردند

ماموران ریاست امنیت ملی ولایت قندهار در جنوب کشور ۶ فرد نفوذی طالبان را که در میان نیروهای پولیس مرزی و ارتش ملی در این ولایت فعالیت داشتند، شناسایی و بازداشت کردند.

مطالب اخیر