مطالب مرتبط:

پاکستان تلاش می کند تا ۳ هفته دیگر طالبان افغان را به دور میز صلح بکشاند

مشاور امور بین الملل صدراعظم پاکستان، از تلاش این کشور درراستای تشویق طالبان افغان برای حضور در پروسه

مطالب اخیر