مطالب مرتبط:

ترجمه سخنرانی رئیس جمهور در نشست جهانی ترانسپورت پایدار

پیام آفتاب: اشرف غنی که برای شرکت در نشست جهانی ترانسپورت پایدار به ترکمنستان سفر کرده است، یکی از سخنرانان این اجلاس بود.

مطالب اخیر