مطالب مرتبط:

ادامه کار وزرای رد صلاحیت شده خلاف قانون اساسی است

مجلس نمایندگان در فیصله جدید خود، ادامه کار وزرای رد صلاحیت شده را خلاف قانون اساسی خوانده و از حکومت وحدت ملی می خواهد که هرچه زودتر نامزد وزرای تازه را معرفی کند.

مطالب اخیر