مطالب مرتبط:

هشدار سازمان جهانی غذا درباره سوء تغذیه شدید در یمن

بیش از یک میلیون و پنجصد هزار کودک در یمن با مشکل سوء تغذیه روبرو هستند که حال بیش از یک سوم آنها وخیم است.

مطالب اخیر