مطالب مرتبط:

سرمایه گذاری در ولایت هلمند کاهش پیدا کرده است

مقام های محلی ولایت هلمند در جنوب کشور می گویند که به دلیل وضعیت امنیتی در این ولایت سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده است.

مطالب اخیر