مطالب مرتبط:

دستاوردهای افغانستان و «ماموریت حمایت قاطع» بررسی می‌شود

در یکی از نشست‌های اجلاس وزرای امور خارجه ناتو در بروکسل وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان و پیشرف‌های ماموریت حمایت قاطع مورد بررسی وارزیابی قرار می‌گیرد.

مطالب اخیر