مطالب مرتبط:

وان ګوګ ته 'ورته' سړي پنځه زره یورو جایزه واخیسته

د انګلستان سوېل په یوه لیرې سیمه کې یوه هنرمند ته له دې کبله د مشهور هالنډي نقاش ونسان وان ګوګ جایزه ورکړله شوه، چې څېره یې هغه ته ډېره ورته ده.

مطالب اخیر