مطالب مرتبط:

وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به بررسی گرفته می شود

قرار است که در یکی از نشست های اجلاس وزرای امور خارجه ناتو در بروکسل وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به بررسی گرفته می شود.

مطالب اخیر