مطالب مرتبط:

رییس جدید کمیسیون انتخابات مشخص شد

اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات در اولین روز کاری خود رییس و اعضای اداری این کمیسیون را انتخاب کردند.

مطالب اخیر