مطالب مرتبط:

آیین اختلاف در اسلام به معنی تکفیر نیست

سمینارعلمی تحقیقی، «آیین اختلاف در اسلام» از سوی دانشگاه خصوصی (رنا) با حضور شخصیت های علمی و سیاسی، دانشجویان دانشگاه ها در کابل برگزار شد.

مطالب اخیر