مطالب مرتبط:

سرپل مقر آموزش های انتحاری/ مراکز آموزش طالبان به سرپل انتقال یافته است!

والی سرپل گفته است، طالبان مسلح مراکز آموزش انتحاری خود را به ولسوالی کوهستانات این ولایت منتقل کرده اند.

مطالب اخیر