مطالب مرتبط:

تودی خبری: احتمال می‌رود شورای رهبری طالبان از …

شماری از مقام های طالبان به این خبرگزاری گفته اند که در چند ماه اخیر شوراهای مذهبی عدلیه و اکمالات طالبان پاکستان را ترک کرده اند و در افغانستان جا بجا شده اند.

مطالب اخیر