مطالب مرتبط:

دو قوماندان خیزش مردمی در فاریاب به طالبان پیوستند

دو قوماندان خیزش مردمی در فاریاب به طالبان پیوستند

مطالب اخیر