مطالب مرتبط:

جنگ در دشت ارچی و قلعه زال قندوز ادامه دارد

جنگ در ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زال ولایت قندوز ادامه دارد

مطالب اخیر