مطالب مرتبط:

حمله مسلحانه بر پسر معاون شورای ولایتی نیمروز

افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل پسر معاون شورای ولایتی نیمروز حمله کردند

مطالب اخیر