مطالب مرتبط:

انفجار ماین در ولسوالی المار فاریاب

بر اثر انفجارماین در فاریاب دوتن کشته و چهارتن دیگر زخمی شدند

مطالب اخیر