مطالب مرتبط:

نگهبانان دادگاه عالی یک زن کشتند

نیروهای امنیتی یک زن را در ورودی ساختمان دادگاه هدف گلوله قرار داده و کشتند

مطالب اخیر