مطالب مرتبط:

مشرانو جرگه: از جابجا شدن مخالفین خارجی در ولایات جلوگیری شود

پس از عکس العمل ولسی جرگه در رابطه به جابجا شدن مخالفین مسلح خارجی اکنون مشرانو جرگه نیز می گوید که مخالفین مسلح در برخی ولایات تحت نام مهاجر، جابجا می شوند. برخی از سناتوران د...

مطالب اخیر