مطالب مرتبط:

اوچقون: بعد از حزب اسلامی، با گروه ملا رسول مذاکره خواهد شد

شورای عالی صلح می گوید، پس از رفع تعزیرات بالای گلبدین حکمتیار، مذاکرات صلح با گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول آغاز خواهد شد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز یکشنبه به رادیو آزاد...

مطالب اخیر