مطالب مرتبط:

شورای امنیت ملی در صدد سانسور رسانه ها است

حکومت در تلاش است تا با استفاده از شورای امنیت ملی مانع اطلاع رسانی و برملا شدن فساد در دستگاه دولت گردد.

مطالب اخیر