مطالب مرتبط:

فرزام: فرهنگ معافیت سبب ادامه خشونت علیه زنان شده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، فرهنگ معافیت سبب شده تا قضایای خشونت علیه زنان ادامه یابد. عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت، در هشت ماه نخست امسا...

مطالب اخیر