مطالب مرتبط:

نگرانی مجلس سنا از آسیب پذیری مردم در برف‌ های سنگین شمال کشور

پیام آفتاب: سناتوران در مجلس سنا از آسیب پذیری مردم در برف باری های سنگین در شمال و شمال شرق کشور به شدت ابراز نگرانی دارند.

مطالب اخیر