مطالب مرتبط:

اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی به کار آغاز کردند

سرور دانش،‌ معاون دوم ریاست جمهوری در نخستین روز کاری اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی بر استقلالیت و بی طرفی این نهادها و اعضای آن تاکید کرد.

مطالب اخیر