مطالب مرتبط:

حکومت رسانه‌ها را سانسور می‌کند

شورای ژورنالیستان افغانستان می‌گوید شورای امنیت ملی با تهیه یک طرز العمل تازه قصد دارد رسانه‌ها را در کشور سانسور کند.

مطالب اخیر