مطالب مرتبط:

تپه‌ مرنجان کابل؛ مکانی تاریخی و تفریحی

تپه مرنجان محلی است که در شهر کابل و در همسایگی ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان جای گرفته است از آن جا که آرامگاه محمدنادر شاه، پادشاه پیشین کشور و برخی دیگر در این مکان جای گرفته، به نام‌های تپه نادرخان و تپه شهدا نیز خوانده می‌شود

مطالب اخیر