مطالب مرتبط:

مجموعه شعری به زبان ازبکی وارد بازار کتاب افغانستان می‌شود

شاعر افغانستانی اعلام کرد که مجموعه شعری به نام «کوزلرینگ نی آلیب قاچه من» با رسم‌الخط در زبان ازبکی در آینده نزدیک وارد بازار کتاب می‌شود

مطالب اخیر