مطالب مرتبط:

تیم ملی موی تای افغانستان با ۳ مدال برنز از مسابقات جهانی برگشت

ملی‌ پوشان موی‌ تای‌ کار افغان با به دست آوردن سه مدال برنز از مسابقات جهانی موی ‌تای روسیه، به کشور برگشتند.

مطالب اخیر