مطالب مرتبط:

پلیس نیویورک از فداکاری افسر افغانستانی تقدیر کرد

پلیس نیویورک از افسر افغانستانی‌تبار این کشور به دلیل عمل شجاعانه و ازخود گذشتگی وی در برخورد با یک بسته مشکوک مواد انفجاری تقدیر کرد

مطالب اخیر