مطالب مرتبط:

دانشگاه زابل در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی از افغانستان دانشجو می‌پذیرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل ایران از آمادگی این دانشگاه برای جذب دانشجویان افغانستانی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی خبر داد

مطالب اخیر