مطالب مرتبط:

مجلس سنای افغانستان بودجه ملی سال 96 را تایید کرد

مجلس سنای افغانستان در نشست امروز یک شنبه ۷/ آذر قوس خود طرح بودجه ملی را با اکثریت آرای سناتور‌های افغانستان را تایید کرد.

مطالب اخیر