مطالب مرتبط:

شورای رهبری طالبان به ولایت هلمند انتقال نیافته است

پیام آفتاب: حیات الله حیات، گزارش اسوشتیدپرس مبنی بر انتقال شورای رهبری طالبان از پاکستان به هلمند را رد کرده و می‌گوید که اعضای شورای رهبری طالبان هنوز در شهر کویته حضور دارند و در همان جا زندگی می‌کنند.

مطالب اخیر