مطالب مرتبط:

سینمای پس از طالبان افغانستان به روایت داوران

از زمانی که شاه امان‌الله خان جعبه‌ای جادویی بنام پروژکتور را وارد افغانستان کرد، سینما به عنوان نماد مدرنیته فراز و نشیب‌های فراوان را در عمر تقریبا ۷۰ ساله خود در سایه حکومتهای افغانستان تجربه کرده است.

مطالب اخیر