مطالب مرتبط:

غنی: افغانستان پتانسیل‌های مناسب برای انکشاف ترانسپورت‌ پایدار و اتصال منطقوی دارد

رئیس جمهور محمداشرف غنی در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار در ترکمنستان اعلام کرد: افغانستان پتانسیل های مناسب برای انکشاف ترانسپورت پایدار و اتصال منطقوی دارد و ساحۀ سبز برای نوآوری و همکاری ها در عرصه های مختلف می باشد.

مطالب اخیر