مطالب مرتبط:

کاهش خرید و فروش به پول کلدار در غزنی

مردم غزنی با حمایت از اقدام نیروهای امنیتی جهت منع خرید و فروش به کلدار پاکستانی، باعث کاهش چشمگیری در معاملات به کلدار شده اند. همچنان ارزش پول افغانی نسبت به کلدار در هر هزار افغانی سی الی چهل افغانی افزایش یافته است.

مطالب اخیر