مطالب مرتبط:

منتقدین برگزار کننده گان "جنبش روشنایی" را …

شماری ازاحزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی وجوانان درچند گردهمایی جداگانه امروز جمعه در کابل مخالفت شان را با خواست جنبش روشنایی اعلام کردند و برگزار کننده گان این جنبش را به نادیده گرفتن منافع ملی متهم ساختند

مطالب اخیر