مطالب مرتبط:

وزارت دفاع فروش احتمالی جنگ افزارها از سوی سربازان …

مقام های وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده اند که این نهاد گزارش ها در رابطه به فروش احتمالی جنگ افزارها از سوی نیروهای ارتش را در بعضی مناطق کشور بررسی میکند

مطالب اخیر